Darowizna

Darowizna

Zapraszamy organizacje prowadzące działalność wychowawczą, oświatową, naukową, kulturalną, zajmujące się ochroną środowiska, pomocą społeczną, ochroną zdrowia lub prowadzące działalność charytatywną i dobroczynną do zapoznania się ze składnikami majątkowymi, które Uczelnia przekazuje w formie darowizny.