Nowy regulamin

Nowy regulamin

Od dnia 07.01.2020 r. zostały wprowadzone zmiany regulaminie Systemu Aukcyjnego ZSD. Zmianom uległa godzina zakończenia poszczególnego etapu zagospodarowania, sprzedaży i darowizny. Po zmianach możliwość dokonywania czynności przewidzianych w danych etapach będą się kończyć o godzinie 20.00 a nie jak do tej pory o godzinie 23.59. Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem.