Aukcyjny serwis ZSD

Aukcyjny serwis ZSD

19 marca br. został uruchomiony internetowy serwis aukcyjny Politechniki Krakowskiej, który umożliwia sprzedaż zbędnych, używanych oraz uszkodzonych składników majątkowych uczelni.

Serwis aukcyjny PK opiera się na nowym schemacie likwidacyjnym składników majątkowych uczelni, a więc: zagospodarowanie, sprzedaż, darowizna (ZSD).

W pierwszym etapie składniki będą mogły zostać bezpłatnie przejęte przez inne jednostki uczelni. Ich zdjęć i opisów należy szukać w zakładce Zagospodarowanie na stronie serwisu. Jeżeli przez dwa tygodnie nie zostaną zagospodarowane, wówczas przejdą do sekcji Sprzedaż. Proces sprzedaży będzie odbywał się na zasadach licytacji, podobnie jak w innych internetowych systemach aukcyjnych (z podaniem ceny wywoławczej). W przypadku braku zainteresowania kupnem, składniki majątkowe mogą zostać przekazane w formie darowizny na rzecz ściśle określonych podmiotów prawnych. Ich zdjęcia i opisy znajdą się w zakładce Darowizna.

Obsługą systemu na Politechnice Krakowskiej zajmuje się Dział Inwentaryzacji i Gospodarki Majątkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.