Zagospodarowanie – Informacja

Zagospodarowanie składnika majątkowego dotyczy tylko i wyłącznie jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej i oznacza możliwość przejęcia go nieodpłatnie przez dowolną jednostkę organizacyjną PK w terminie 14 dni od daty dodania informacji na stronie internetowej.