Darowizna – Informacja

Przez darowiznę rozumie się nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.